ARHITRAVĂ-DETALIU (Arborele lui Iesei)

    Arborele lui Iesei reprezintă genealogia Mântuitorului, subiect des întâlnit în pictura monumentală a diferitelor epoci, în icoane, însă foarte rar în sculptură.

    Îl întâlnim, totuși, în repertoriul ornamental al iconostaselor brâncovenești, fiind un element distinctiv și recognoscibil pentru acest stil. Aș aminti la întâmplare, și nu după importanță sau realizare artistică, doar câteva lăcașuri ortodoxe, unde este prezent în sculptură: Mănăstirea Hurezi, Stavropoleos, Paraclisul Patriarhal, Mihai Vodă, Surpatele etc.

    Făcând o scurtă descriere a tâmplei (arhitravei) care include acest motiv ornamental, ARBORELE LUI IESEI, putem observa bogăția îmbinării elementelor sculptate, cu chipuri pictate, iar acolo unde tehnica de lucru este doar basorelieful, prin drapajul bogat, prin tehnica de „patinare” a lemnului sau aurire, ACESTA face parte și se confundă cu ansamblul ornamentelor vegetale.

   Pornind din  același vrej (lujer), având și o libertate compozițională, remacăm că se întrepătrund  flori, fructe din specii diferite cu elemente figurative, coroane etc. dispuse simetric pe anumite trasee geometrice, încât  formeză  vizual o împletitură unitară pe toată orizontalitatea arhitravei.

    Astăzi, această frumoasă reprezentare a Arborelui lui Iesei a dispărut total din ornamentica scupturală a iconostaselor, de aceea am încercat să îl repun în valoare ca o continuare a tradiției și ca o prețuire a artei de sorginte brâncovenească.

                                                            Sculptor, DUMITRU GÂREA

About Adrian Paun

Sunt un tânăr arhitect interesat de proiectarea şi promovarea arhitecturii de calitate. În realizarea proiectelor de arhitectură am o abordare foarte pragmatică, plecând de la util şi ajungând apoi la frumos. Partea utilă cuprinde aspecte legate în primul rând de cerinţele clientului, apoi de confort, mediu înconjurător, eficientizarea costurilor, soluţii tehnice optime, ş.a. Partea frumoasă a proiectului se regăseşte în stilurile arhitecturale din care mă inspir, în special stilul tradiţional românesc şi stilul neoromânesc, dar nu numai.

0742 081 533