Biserica Domnească „Sf Ioan Botezătorul” din Piatra Neamţ

IMG_6800

Pentru o mai bună înţelegere a particularităţilor stilului arhitectural Moldovenesc, am să vă prezint în acest articol biserica domnească „Sf Ioan Botezătorul” din Piatra Neamţ şi turnul clopotniţă din vecinătatea acesteia.

Biserica Domnească „Sf. Ioan Botezătorul” a fost zidită în anii 1497-1498, după cum rezultă din pisania din stânga uşii de la intrare:

Binecinstitorul şi de Hristos iubitorul Io Ştefan voievod, a început şi a zidit şi a săvârşit acest hram în numele Naşterii cinstitului şi slăvitului prooroc Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul, întru rugă sieşi şi doamnei sale Maria şi prea iubitului lor fiu Bogdan voievod, care a început a se zidi în anul 7005 (1497) iulie 15 şi s-a săvârşit în anul 7006 (1498) iar al domniei sale al 40 şi doilea curgător, luna noiembrie, 11 zile.

Dincolo de informaţiile legate de această biserică pe care le găsiţi pe internet, am să va atrag atenţia asupra câtorva particularităţi:

– stilul arhitectural gotic vizibil în ancadramentele de uşi şi ferestre (o uşă interioară a fost eliminata din dorinţa de mărire a spaţiului, iar ancadramentul acesteia a fost expus în exterior lângă biserică pe partea nordică). Stilul gotic al ancadramentelor este de doua tipuri: cu baghete şi cu rozete. Stilul gotic se mai reflectă de asemenea şi în prezenţa contraforţilor (elemente de sprijin a pereţilor, adosate lângă aceştia pe exterior);

– prezenţa inserţiilor de cărămidă în zidul de piatră, cu rol decorativ sau funcţional (repararea zidului de piatră spart se face foarte bine cu cărămidă);

– prezenţa discurilor ceramice policrome şi smălţuite;

– prezenţa ocniţelor de pe faţadă cu rol decorativ (dreptunghiuri cu partea de sus rotunjită, al căror contur este realizat din cărămidă în acest caz).

Toate aceste particularităţi vor fi vizibile pe clădirile nou construite în perioda interbelică în stil neoromânesc şi care doresc să facă o referire mai accentuată la stilul moldovenesc.

 

 

 

About Adrian Paun

Sunt un tânăr arhitect interesat de proiectarea şi promovarea arhitecturii de calitate. În realizarea proiectelor de arhitectură am o abordare foarte pragmatică, plecând de la util şi ajungând apoi la frumos. Partea utilă cuprinde aspecte legate în primul rând de cerinţele clientului, apoi de confort, mediu înconjurător, eficientizarea costurilor, soluţii tehnice optime, ş.a. Partea frumoasă a proiectului se regăseşte în stilurile arhitecturale din care mă inspir, în special stilul tradiţional românesc şi stilul neoromânesc, dar nu numai.

0742 081 533