IMG_5267

Vă prezint în acest articol o casă de dimensiuni medii raportate la construcţiile din zonă, în stil neoromânesc ţi care a fost renovată de curând, redândui strălucirea de altădată:

Din punct de vedere al compoziţiei volumetrice observăm existenţa turnului aşezat spre dreapta, ceea ce contrayice regulile compoziţionale de echilibru a imaginii. Compoziţia este însă echilibrată de poziţionarea uşii de intrare şi a ferestrei de deasupra sa, mai largi. Elementele decorative din jurul ferestrelor şi de la cornişă se folosesc de motivul viţei de vie în stil bizantin. De asememnea este prezent la nivelul cornişei motivul rozetei/stelei cu şase raze înscrisă intr-un cerc. Desosebit de frumoasă este şi finiaţia turnului pe care am prezentat-o în ultima fotografie. Dacă faceţi o vizită prin cartier veţi descoperi şi alte bijuterii de arhitectură ce mie personal îmi bucură ochiul şi sufletul.

Cu drag,

arh Adrian P

About Adrian Paun

Sunt un tânăr arhitect interesat de proiectarea şi promovarea arhitecturii de calitate. În realizarea proiectelor de arhitectură am o abordare foarte pragmatică, plecând de la util şi ajungând apoi la frumos. Partea utilă cuprinde aspecte legate în primul rând de cerinţele clientului, apoi de confort, mediu înconjurător, eficientizarea costurilor, soluţii tehnice optime, ş.a. Partea frumoasă a proiectului se regăseşte în stilurile arhitecturale din care mă inspir, în special stilul tradiţional românesc şi stilul neoromânesc, dar nu numai.

0742 081 533