DSC_0104

Casa memorială Cezar Petrescu se află în Buşteni, pe Str Tudor Vladimirescu, nr 1. În casă funcţionează un muzeu care prezintă viaţa şi opera scriitorului.

Clădirea a fost construită în 1918 de familia avocaților Elena și Dionisie Hobilescu, care au locuit-o temporar, până în 1937, când a fost cumpărată de Cezar Petrescu, care a locuit aici cu familia în perioada 1937 – 1961. Clădirea este un frumos exemplu de stil neoromânesc din Buşteni, cu elemente decorative ce armonizează stilul arhitectural cu încadrarea în peisaj. În arhitectura ei, la parter se remarcă prispele cu balustrade si coloane de lemn sculptat.

Vă invit să vă opriţi la acest in muzeu când sunteţi în trecere prin Buşteni şi să admiraţi acest frumos exemplu de arhitectură neoromânescă!

About Adrian Paun

Sunt un tânăr arhitect interesat de proiectarea şi promovarea arhitecturii de calitate. În realizarea proiectelor de arhitectură am o abordare foarte pragmatică, plecând de la util şi ajungând apoi la frumos. Partea utilă cuprinde aspecte legate în primul rând de cerinţele clientului, apoi de confort, mediu înconjurător, eficientizarea costurilor, soluţii tehnice optime, ş.a. Partea frumoasă a proiectului se regăseşte în stilurile arhitecturale din care mă inspir, în special stilul tradiţional românesc şi stilul neoromânesc, dar nu numai.

0742 081 533