IMG_8900

Vă prezint în acest articol o casă în stil neoromânesc care m-a suprins prin frumuseţe şi prin faptul că a supravieţuit într-o zonă în care contează mai mult terenul şi expleoatarea lui financiară,  spre detrimentul trecului şi frumosului.

Casa are o aparentă masivitate ce este temperată de frumuseţea şi armonia detaliilor. Un Exemplu în acest sens este grupul celor trei ocniţe de pe faţada principală, la etaj, care rup masivitatea unui perete orb. Impresia de masivitate este dată de dincolo de volumetrie, de elementele ornamentale care nu sunt foarte elaborate, lipsind de exemplu orice model geometric sau floral (la coloane, ancadramente, balustrade, cornişă, etc).

Masivitatea construcţiei mă duce cu gândul la arhitectura culelor olteneşti, această casă fiind încă un exemplu că stilul neoromânesc poate îmbrăca foarte multe expresii de imagine, râmânând totuşi fidel stilului.

About Adrian Paun

Sunt un tânăr arhitect interesat de proiectarea şi promovarea arhitecturii de calitate. În realizarea proiectelor de arhitectură am o abordare foarte pragmatică, plecând de la util şi ajungând apoi la frumos. Partea utilă cuprinde aspecte legate în primul rând de cerinţele clientului, apoi de confort, mediu înconjurător, eficientizarea costurilor, soluţii tehnice optime, ş.a. Partea frumoasă a proiectului se regăseşte în stilurile arhitecturale din care mă inspir, în special stilul tradiţional românesc şi stilul neoromânesc, dar nu numai.

0742 081 533