dsc_0668

Cazinoul din Slănic Moldova a fost ridicat în anii 1892-1894, după planurile arhitectului George Sterian, devenind ,,inima” staţiunii. Din 1948 în imobil funcţionează Casa de Cultură, dar, de-a lungul anilor, în spaţiile Cazinoului, ce beneficiază de o sală de spectacole, au mai fost deschise biblioteca orăşenească, precum şi unităţi de servicii publice.

Stilul arhitectural al clădirii este complicat de definit: regăsim elemente în stil neoromânesc şi elemente în stil neorenascentist („Italienate” în engleză), la care se adaugă cele patru cupole în formă de ceapă specifice arhitecturii bisericilor ruseşti.

Specific arhitecturii neorenascentiste sunt volumetria clădirii principale bazate pe reguli de compoziţie simetrice şi detaliile de cornişă şi streaşină, cu acele console de lemn şi panourile decorative pictate. Stilului neoromânesc îi corespund elementele decorative din piatra (toate colonadele), ancadramentele de uşi şi ferestre, anumite ferestre trilobate la partea superioară şi cele două turnuri/turle ale clădirii principale (preluate din arhitectura bisericilor).

După cum vedeţi arhitectul a combinat mai multe stiluri arhitecturale, dar rezultatul final este unul deosebit de frumos şi cred că-şi merită cu prisosinţă locul pe lista monumentelor de arhitectură.

About Adrian Paun

Sunt un tânăr arhitect interesat de proiectarea şi promovarea arhitecturii de calitate. În realizarea proiectelor de arhitectură am o abordare foarte pragmatică, plecând de la util şi ajungând apoi la frumos. Partea utilă cuprinde aspecte legate în primul rând de cerinţele clientului, apoi de confort, mediu înconjurător, eficientizarea costurilor, soluţii tehnice optime, ş.a. Partea frumoasă a proiectului se regăseşte în stilurile arhitecturale din care mă inspir, în special stilul tradiţional românesc şi stilul neoromânesc, dar nu numai.

0742 081 533