By | Despre Casele Frumoase, Stil Brâncovenesc, Stil Neoromanesc, Stil Romanesc | No Comments

Făcând referire la sursele de inspiraţie ale stilului neoromânesc menţionate în primul articol, vă prezint în rândurile ce urmează câteva detalii despre arhitectura epocii lui Ştefan cel Mare cu accent pe trăsăturile  gotice şi reflexiile acesteia în stilul neoromânesc. În Moldova secolului XIV arhitectura a…

Read More
0742 081 533