Hotel Minerva, Craiova

Hotel Minerva 01

După o scurtă vizită la Craiova în timpul căreia mi-am umplut tolba de case (a se citi aparatul foto cu imagini) revin către dumneavoastră cu o primă clădire deosebit de frumoasă, Hotelul Minerva. Aceasta clădire a fost construită între anii 1898 şi 1903 după planurile arhitecţilor Thoma Dobrescu şi D. Nedelcu. Stilul arhitectonic este unul mai puţin întâlnit la noi, inspirat de arhitectura arabă / maură. Sunt specifice pentru acest stil golurile de uşi sau ferestre închise la partea de sus cu un arc mai mare de 180 grade, golurile închise în arc de 180 de grade şi multilobate, precum şi decoraţia geometrică policromă. Ultimul detaliu este mult mai evident la interior unde din păcate nu am avut acces, hotelul fiind în momentul de faţă închis. Când ajungeţi prin centrul Craiovei, vă invit să vă opriţi o clipă şi să admiraţi această clădire!

About Adrian Paun

Sunt un tânăr arhitect interesat de proiectarea şi promovarea arhitecturii de calitate. În realizarea proiectelor de arhitectură am o abordare foarte pragmatică, plecând de la util şi ajungând apoi la frumos. Partea utilă cuprinde aspecte legate în primul rând de cerinţele clientului, apoi de confort, mediu înconjurător, eficientizarea costurilor, soluţii tehnice optime, ş.a. Partea frumoasă a proiectului se regăseşte în stilurile arhitecturale din care mă inspir, în special stilul tradiţional românesc şi stilul neoromânesc, dar nu numai.

0742 081 533