Identitatea creştină a stilului neoromânesc III

articolul3

Voi vorbi în acest articol despre simbolurile Sfinţilor Evanghelişti.

În toate bisericile ortodoxe, pe cele patru triunghiuri sferice de la baza turlei principale sunt reprezentaţi cei patru Sf. Evangheliști, sau simboluri ale lor: Îngerul – Matei, Leul – Marcu, Vițelul (Boul) – Luca, Vulturul – Ioan.

Leul îl simbolizează pe Sf. Evanghelist Marcu, deoarece începe Evaghelia sa cu predica Sfântului Ioan Botezătorul, care striga ca un leu în pustie.

Vulturul îl simbolizează pe Sf. Evanghelist Ioan – spiritu­alitatea si gândirea ce caracterizează Evanghelia sa este înaltă şi sublimă asemenea zborului vulturului ce se ridică la mari înălţimi.

Simbolul Sf. Evanghelist Matei, este îngerul, arătându-se prin aceasta că el îşi începe Evanghelia cu spiţa neamului lui Iisus, a cărui naştere a fost vestita de un înger sau, precum afirmă unii scriitori bisericeşti, că îngerul îi dictează evanghelistului Evanghelia sa.

Simbolul Sf. Evanghelist Luca este un taur, pentru că Evanghelia sa începe cu vestirea lui Zaharia, care era preot la templu unde se aduceau jertfe de animale, sau boul pentru a ilustra blândeţea scrierii acestuia.

În imaginea de mai jos veţi observa cele patru simboluri ale Sf. Evanghelişti pe traforul unei logii unei case din zona Aviatorilor.

Casă zona Aviatorilor

Casă zona Aviatorilor – traforul logiei

Nota: îngerul este reprezentat ca o pasăre (porumbel) cu un şarpe în cioc.

Pe curând,

arh Adrian P

About Adrian Paun

Sunt un tânăr arhitect interesat de proiectarea şi promovarea arhitecturii de calitate. În realizarea proiectelor de arhitectură am o abordare foarte pragmatică, plecând de la util şi ajungând apoi la frumos. Partea utilă cuprinde aspecte legate în primul rând de cerinţele clientului, apoi de confort, mediu înconjurător, eficientizarea costurilor, soluţii tehnice optime, ş.a. Partea frumoasă a proiectului se regăseşte în stilurile arhitecturale din care mă inspir, în special stilul tradiţional românesc şi stilul neoromânesc, dar nu numai.

0742 081 533