Identitatea creştină a stilului neoromânesc, Steaua cu opt raze

Seal-of-Melchizedek-symbol-Ravanna-Mosaic

Am abordat într-un articol precedent acest subiect asupra căruia revin cu noi informaţii deoarece simbolismul acestui element este mult mai larg (citeşte aici).

Seal-of-Melchizedek-symbol-Ravanna-Mosaic

Seal-of-Melchizedek-symbol-Ravanna-Mosaic

În mozaicul prezentat mai sus ce provine dintr-o biserică creştină din Ravena, Italia, observăm Mâna lui Dumnezeu arătând din cer către masa altarului, pe veşmântul căruia este brodată Steaua cu opt colţuri, cunoscută sub numele de „Pecetea lui Melchisedec”.

Acest simbol ne duce cu gândul la trei asocieri foarte putenice cu Hristos: prima este legată de ideea de venerare. Altarul este locul de reprezentativ de venerare a lui Dumnezeu. Altarul în sine este asociat cu Cortul Închinării poporului Evreu şi cu Templul lui Solomon, iar în perioada creştină cu Biserica, sau cu alte cuvinte cu Casa lui Dumnezeu.

A doua asociere este cu Marele Preot Melchisedec înţeles ca prototip al lui Hristos:Melhisedec înseamnă literal Regele Dreptății și a fost, de asemenea, numit Prințul Păcii … nume de asemenea sinonime cu Hristos.

A treia asociere este legată de ideea de altar ca loc al sacrificiului. Pe masa altarului se săvârşeşte la fiecare Sfântă Liturgie sacrificarea în mod simbolic a lui Hristos. Această sacrificare ne învaţă Sfinţii Părinţi că este reală. La rândul nostru, îngenunchind în faţa altarului ne oferim în mod smerit inima şi voinţa lui Dumnezeu, ca un sacrificiu.

După cum vedeţi acest simbol are legături puternice cu ideea de venerare, de preot şi de sacrificiu, toate conducând către Hristos.

Simbolul Soarelui:

În vechime divinitatea şi stelele erau una şi aceaşi în cultura/religia popoarelor. În creştinism, Dumnezeu sau Slava Cerului sunt adesea simbolizate de Soare. De asemenea, de multe ori soarele este înţeles ca un simbol al sursei luminii: Fiul lui Dumnezeu. Din nou un simbol al lui Hristos.

Cercul:

Un cerc nu are început și nici sfârșit, simbolizând eternitatea. Se referă  de asemenea la Fiul lui Dumnezeu, care este Alfa și Omega, fără început sau sfârșit.

Opt raze:

Numărul opt la vechii evrei simboliza „un nou început” sau „Începând din nou.” „A opta zi” a săptămânii este prima zi, sau începutul unui noi timp. Opt zile a fost data circumciziei la Isrealiţi, pentru a închina un copil lui Dumnezeu. Acestea sunt doar câteva dintre simbolurile cifrei opt ce ne indică o viață nouă în Hristos!

Având în vedere cele spuse mai sus, nu este de mirare că suntem atraşi în mod special de acest simbol şi că a fost şi este folosit pe scară largă în lumea creştină, scopul său fiind de a ne aminti, de a ne atrage şi de a ne uni cu Hristos.

Articolul original în limba engleză îl găsiţi aici.

Aceste informaţii asupra simbolismului Stelei cu oipt raze mi-au fost oferite de către pr. Dumitru Bostan căruia îi mulţumesc pe această cale!

About Adrian Paun

Sunt un tânăr arhitect interesat de proiectarea şi promovarea arhitecturii de calitate. În realizarea proiectelor de arhitectură am o abordare foarte pragmatică, plecând de la util şi ajungând apoi la frumos. Partea utilă cuprinde aspecte legate în primul rând de cerinţele clientului, apoi de confort, mediu înconjurător, eficientizarea costurilor, soluţii tehnice optime, ş.a. Partea frumoasă a proiectului se regăseşte în stilurile arhitecturale din care mă inspir, în special stilul tradiţional românesc şi stilul neoromânesc, dar nu numai.

0742 081 533