Identitatea creştină a stilului neoromânesc, VI

Voi prezenta în acest articol o serie de simboluri ale Mântuitorului Hristos, prezente în imaginea de mai jos:

Mănăstirea Sihăstria
Mănăstirea Sihăstria

Observaţi în acest element decorativ al uşii bisericii, elementele ce intră în compoziţie: Sfantul potir, Crucea, Viţa de Vie, Strugurele, Spicul de Grâu şi floarea cu opt petale.

Sfantul potir este cel ce conţine trupul şi sângele Mântuitorului şi din care suntem chemaţi cu toţii să ne împărtăşim, fiind un simbol foarte des întălnit al său.

Crucea este cea pe care a fost răstignit Hristos, iar pentru creştini nu există cruce fără de Hristos, sau Hristos fără cruce.

Viţa de vie este un alt simbol al lui Hristos, dar mai reprezintă şi pe Maica Domnului ca fiind „viţa care a odrăslit pe strugurele vieţii” şi mai simbolizează şi pe creştini care sunt via sădită de Dumnezeu sau mlădiţe sfinte.

Strugurele este simbolul lui Hristos, pornind de la idea sângelui său: „Beţi, acesta este sângele meu, care pentru voi şi pentru mulţi se varsă”.

Spicul de grâu este şi simbol al lui Hristos – „şi rupând pâinea a spus: Mâncaţi, acesta este trupul meu, care pentru voi şi pentru mulţi se frânge spre iertarea păcatelor”; este şi un simbol al creştinului care asemenea sămânţei celei bune, rodeşte aducând roadă însutită.

Floarea cu opt petale este un simbol al crucii ascuns în spatele unei reprezentări florale: este vorba de două cruci cu laturi egale (crucea greacă), suprapuse şi rotite în ax la 45 grade una faţă de alta.

Tot sub forma de floare veţi găsi reprezentată crucea cu patru braţe egale ca în imaginea de mai jos:

Mănăstire Viforâta
Mănăstire Viforâta

Mai există un simbol al lui Hristos sub forma unei flori cu şase petale sau stele cu şase raze ca în imaginea de mai jos:

Mănăstirea Viforâta
Mănăstirea Viforâta

Explicaţia acestui simbol este următoarea: Monograma lui Isus Cristos, cunoscută și ca semnul XP (se pronunță chi-rho), reprezintă un simbol creștin timpuriu constând din primele două litere grecești ale numelui Χριστός (în limba română „Hristos”). În timpul păgânismului, prin folosirea acestor litere utilizatorul își afirma identitatea de creștin. Aceste două semne, XP, suprapuse în ax şi simplificate vor da o stea sau floare cu şase braţe ca cea de mai sus.

În colţurile din stânga sus şi drepata sus a primei imagini mai este prezent un simbol sub forma unei flori cu trei petale – floarea de crin. Voi vorbi despre semnificaţia acesteia în articolul următor.

Cu drag,

arh Adrian P

About Adrian Paun

Sunt un tânăr arhitect interesat de proiectarea şi promovarea arhitecturii de calitate. În realizarea proiectelor de arhitectură am o abordare foarte pragmatică, plecând de la util şi ajungând apoi la frumos. Partea utilă cuprinde aspecte legate în primul rând de cerinţele clientului, apoi de confort, mediu înconjurător, eficientizarea costurilor, soluţii tehnice optime, ş.a. Partea frumoasă a proiectului se regăseşte în stilurile arhitecturale din care mă inspir, în special stilul tradiţional românesc şi stilul neoromânesc, dar nu numai.

0742 081 533