Muzeul de artă eneolitică Cucuteni din Piatra Neamţ

IMG_6802

„Imobilul care adăposteşte acest muzeu este înscris în Lista Monumentelor Istorice (cod: LMI-NT-II-m-B-10573) şi se află chiar în centrul istoric al municipiului Piatra-Neamţ, în imediata apropiere a ctitoriilor muşatine (Curtea Domnească, Biserica „Sfântul Ioan Domnesc” şiturnul-clopotniţă al acesteia), dar şi a altor instituţii muzeale importante, ce fac parte integrantă din Complexul Muzeal Judeţean Neamţ (Curtea Domnească, Muzeul de Artă şi Muzeul de Etnografie).

Clădirea, în fapt cea mai spectaculoasă din punct de vedere arhitectonic din Piatra-Neamţ, a fost ridicată între 1928-1930 de către antreprenorul Carol Zani, după un proiect al fostului arhitect-şef al capitalei, Roger Bolomey. Construită pe cinci niveluri, aceasta a aparţinut în perioada 1930-1948 primei bănci private din Piatra-Neamţ – Banca Petrodava. Ulterior, după naţionalizare, ea a trecut în proprietatea Băncii Naţionale a României, până în anul 2004, când a fost inclusă în domeniul public al judeţului Neamţ, iar din anul următor a devenit muzeu.” http://maecpn.muzeu-neamt.ro/

Exprimarea superlativă asupra frumuseţii acestei clădiri nu este de loc exagerată: are o volumetri foarte frumoasă, cu un accent ce sugerează turnul deasupra intrării principale, are proporţii şi forme frumoase ale golurilor de uşi şi ferestre şi are detalii extraordinare ce reflectă atât stilul moldovenesc căt şi neoromânescul. Am să descriu puţin aceste detalii: pereţii sunt placaţi cu piatra şi câteva brâuri de cărămidă; la partea superioară există un rand de ocniţe ce înconjoară clădirea şi în care sunt aşezate discuri ceramice policrome; ancadramentele ferestrelor de la parter sunt de stil neogotic-moldovenesc, cu baghete încrucişate; ferestrele cu partea superioară rotunjită de la etaje, au partea superioară cu şprosuri în arc frânt; de asemenea forma lor rotunjită şi ancadramentul din jur este în arc frânt (stil neogotic); ferestrele de la lucarne, tot in arc frânt;  contrafroţii de la colţurile clădirii sunt tot de influenţă neogotică – toate aceste elemente reflectă stilul moldovenesc, un stil gotic prelucrat într-o manieră locală; soclul, ancadramentele uşilor de la parter, stelele decorative (una chiar deasupra uşii din spate-vezi detaliu), solbancurile ferestrelor (pervazele exterioare), coşurile de fum şi finiaţiile sunt de influenţă brâncovenească; streaşina de lemn este de influenţă neoromănească inspirată din arhitectura populară. După părerera mea această clădire este o capodoperă a stilului neoromănesc pentru frumuseţea ei particulară, pentru faptul că pune accentul pe arhitectura moldovenească şi pentru că intră într-un dialog arhitectural peste timp cu Biserica „Sfântul Ioan Domnesc”.

About Adrian Paun

Sunt un tânăr arhitect interesat de proiectarea şi promovarea arhitecturii de calitate. În realizarea proiectelor de arhitectură am o abordare foarte pragmatică, plecând de la util şi ajungând apoi la frumos. Partea utilă cuprinde aspecte legate în primul rând de cerinţele clientului, apoi de confort, mediu înconjurător, eficientizarea costurilor, soluţii tehnice optime, ş.a. Partea frumoasă a proiectului se regăseşte în stilurile arhitecturale din care mă inspir, în special stilul tradiţional românesc şi stilul neoromânesc, dar nu numai.

0742 081 533