MUzeul de Etnografie 01

„Clădirea a fost construită în 1931, de arhitectul Roger Bolomey, cel care a reuşit să integreze armonios noile construcţii în incinta Curţii Domneşti. Acest amplasament în imediata apropiere  ctitoriilor muşatine (Biserica “Sfântul Ioan”şi turnul-clopotniţă, ridicate de Ştefan cel Mare), precum şi a altor clădiri ale aceluiaşi arhitect (actualul Muzeu de Artă Eneolitică Cucuteni şi Muzeul de Artă) a impus folosirea unor elemente arhitectonice tradiţionale. Concepută în stil neoromânesc, cu elemente apropiate unei locuinţe tradiţionale – corespunzând foarte bine destinaţiei actuale – clădirea se remarcă prin decoraţiile de lemn ale stâlpilor pridvoarelor situate pe faţada principală şi laterală şi ale căpriorilor. Acoperişul înalt, decorat cu lucarne conferă supleţe clădirii şi pune în valoare ferestrele cu frumoase ancadramentele cât şi banda de ocniţe de deasupra acestora.” (www.muzeu-neamt.ro)

About Adrian Paun

Sunt un tânăr arhitect interesat de proiectarea şi promovarea arhitecturii de calitate. În realizarea proiectelor de arhitectură am o abordare foarte pragmatică, plecând de la util şi ajungând apoi la frumos. Partea utilă cuprinde aspecte legate în primul rând de cerinţele clientului, apoi de confort, mediu înconjurător, eficientizarea costurilor, soluţii tehnice optime, ş.a. Partea frumoasă a proiectului se regăseşte în stilurile arhitecturale din care mă inspir, în special stilul tradiţional românesc şi stilul neoromânesc, dar nu numai.

0742 081 533