Restaurantul Il Giglio, Constanţa

DSC_0364

Vă prezint în acest articol o clădire ce adăposteşte restaurantul Il Giglio din Constanţa.

Această clădire a aparţinut fostului primar al Constanţei, Titus Cananău. Pe 13 august 1913, aceasta obţine autorizaţia de construire pe terenul său din Bulevardul Elisabeta şi încredinţeaza proiectul arhitectului Victor Stephanescu.
În perioada socialistă clădirea a fost naţionalizată, adăpostind pentru multă vreme sediul Băncii Naţionale, apoi Consulatul Republicii Populare Chineze. În 2011 a devenit restaurant, iar din 2014 funcţionează sub numele de restaurantul IL GIGLIO.
Clădirea îmi este greu să o definesc ca stil, însă sunt câteva elemente ce mă determină să exprim o părere: cred că este vorba de stilul Tudor datorită in primul rând a formei/pantelor acoperişului şi a coşurilor de fum, apoi a folosirii pietrei pentru zidurile exterioare.
Când faceţi o plimbare pe faleza din Constaţa vă recomand să vă opriţi câteva clipe şi la această clădire ce este situată chiar în dreptul Cazinoului, şi să o admiraţi!

About Adrian Paun

Sunt un tânăr arhitect interesat de proiectarea şi promovarea arhitecturii de calitate. În realizarea proiectelor de arhitectură am o abordare foarte pragmatică, plecând de la util şi ajungând apoi la frumos. Partea utilă cuprinde aspecte legate în primul rând de cerinţele clientului, apoi de confort, mediu înconjurător, eficientizarea costurilor, soluţii tehnice optime, ş.a. Partea frumoasă a proiectului se regăseşte în stilurile arhitecturale din care mă inspir, în special stilul tradiţional românesc şi stilul neoromânesc, dar nu numai.

0742 081 533