Şcoala Primară "Gheorghe Asachi" din Iaşi - Case-Frumoase