CONSULTANŢĂ

Analiza terenului deţinut de dvs. în relaţie cu viitoarea construcţie

Orice teren are o serie de condiţionări / restricţii de construire enunţate prin Certificatul de Urbanism şi prin planurile urbanistice specifice: retrageri obligatorii, procent maxim de ocupare a terenului (POT), coeficient de utilizare a terenului (CUT), înalţime maximă, aliniere la cornişe sau la fronturi construite, funcţiuni permise, etc. În baza acestor indicatori urbanistici va rezulta  cât şi în ce limite se poate construi pe terenul dvs.

Mai există condiţionări de natură tehnică ce privesc natura terenului de fundare şi care se detrmină prin studii geotehnice elaborate de firme specializate.

Vizita la amplasament

Colectarea de date supliemntare de la faţa locului, la cerere si contracost

Studii de arhitectură

Elaborarea planurilor de arhitectură pornind de la cerinţele specifice clientului, condiţionarile impuse de Certificatul de Urbanism şi de alte condiţii specifice terenului: orientare faţă de punctele cardinale, accesul din drumul public, vecinătăţi, etc.

Stabilirea soluţiei arhitecturale prin modelare 3D: volumetrie, materiale, detalii. Vor rezulta imagini în perspectivă ale viitoarei construcţii generate pe calculator cu exteriorul cladirii, asemănătoare realităţii.

Consultanţă cu privire la sistemele constructive, materiale de construcţii şi finisaje

Diversele sisteme constructive şi materiale de construcţii existente pe piaţă raspund fiecare în mod diferit la criteriile de calitate. Este necesară definirea clară a criteriilor specifice viitoarei construcţii pentru a putea face o selecţie în cunoştinţă de cauză.

PROIECTARE

Firma noastră elaborează urmatoarele tipuri de documentaţii:

  1. Documentaţie necesară obţinerii Certificatului de Urbanism;
  2. Documentaţiile necesare obţinerii avizelor solicitate prin CU;
  3. Documentaţia Tehnică pentru Autorizaţia de Construire;
  4. Proiect Tehnic;
  5. Detalii de Execuţie;

Verificarea documentaţiilor de către ingineri verificatori de proiecte atestaţi MLPAT, atât piese scrise cât şi desenate.

Proiectele DTAC, PT şi DDE includ următoarele specialităţi: arhitectură, structură, instalaţii electrice, instalaţii electrice de curenţi slabi (telefon, interfon, reţea de calculatoare etc.), instalaţii termice, ventilaţii şi aer condiţionat, instalaţii sanitare şi de incendiu.

AVIZARE ȘI AUTORIZARE

URMĂRIRE DE ŞANTIER

Asigurăm la cererea clientului, prin colaboratori externi, contra cost, pentru Bucuresti si Ilfov, depunerea şi ridicarea documentelor pentru obţinerea următoarelor acte necesare în vederea construirii: CU, avize şi acorduri cerute prin CU, DTAC. Din punct de vedere al obţinerii autorizaţiei de construire trebuie urmariţi câţiva paşi:

1. Certificatul de Urbanism 2. Avize – cerute prin CU

2.Avize speciale – în marea majoritate a cazurilor acestea nu se cer când e vorba de realizarea unei locuinţe unifamiliale. Acestea, de obicei, se cer prin Certificatul de Urbanism pentru ansambluri rezidenţiale, locuinţe colective (blocuri), clădiri publice, şi altele.

3.Autorizaţie de Construire Asigurăm la cererea clientului, depunerea şi ridicarea documentelor pentru obţinerea actelor necesare în vederea construirii: CU, avize şi acorduri cerute prin CU, DTAC.

Proiectantul este obligat prin lege să fie prezent pe şantier la anumite faze cheie ale construrii, denumite faze determinante. Această prezenţă este acoperită de costul de proiectare, pentru distanţe mai mici de 30 km în jurul Bucureştiului. Pentru distanţe mai mari voi solicita un tarif separat, în funcţie de distanţă. Dacă se doresc mai multe vizite în afara de fazele determinante, acestea vor fi tarifate separat indiferent de distanţă. Pe şantier pot apărea situaţii neprevăzute în proiect şi care se vor soluţiona de către noi, fiind incluse în cadrul onorariului de proiectare.

CONSULTANȚĂ POST - EXECUȚIE

AMENAJĂRI INTERIOARE

Consiliere legată de recepţia lucrărilor.

Proiect de design interior şi amenajări, cu indicaţii de materiale şi furnizori specifici, atât ca decoraţii cât şi ca echipamente (de exemplu corpuri de iluminat, obiecte sanitare, etc).

PREȚURI

  • proiect personalizat: 25-35 euro mp2 pentru case de peste 200 mp2
  • proiecte standard: 17-20 euro mp2