e3

Acest restaurant a fost proiectat de arhitectul Ion Mincu, pentru a găzdui pavilionul României la Expoziţia Internaţională de la Paris din 1889, apoi la iniţiativa ministrului comerţului şi domeniilor Petre P. Carp, a fost reconstruit în 1892 pe Şoseaua Kiseleff  la nr 4,  găzduind un restaurant de lux ce a fost cunoscut drept Bufetul de la Şosea, apoi Casa Doina.

Arhitectura este inspirată din casele ţătarăneşti munteneşti, stilul arhitectural fiind cel neoromânesc. Elementul dominant al casei este foișorul format din arce în acoladă frântă, sprijinite pe stâlpi din lemn. Timpanul arcelor este modelat cu elemente de ceramică multicoloră, o decorație florală în relief, specifică epocii brâncovenești. Deasupra antablamentului se găseşte o friză cu însemne de podgorii româneşti și o cornișă decorată cu arce și frunze, toate acestea inspirate din arhitectura clasică și brâncovenească.

About Adrian Paun

Sunt un tânăr arhitect interesat de proiectarea şi promovarea arhitecturii de calitate. În realizarea proiectelor de arhitectură am o abordare foarte pragmatică, plecând de la util şi ajungând apoi la frumos. Partea utilă cuprinde aspecte legate în primul rând de cerinţele clientului, apoi de confort, mediu înconjurător, eficientizarea costurilor, soluţii tehnice optime, ş.a. Partea frumoasă a proiectului se regăseşte în stilurile arhitecturale din care mă inspir, în special stilul tradiţional românesc şi stilul neoromânesc, dar nu numai.

2 Comments

0742 081 533